Parat redningsline

Laget for nedfiring av personer fra høyder i en nødsituasjon.

Parat redningsline kan monteres i eneboliger, rekkehus, fritidsboliger, arbeidsbrakker, lavblokker, overnattingssteder osv. der det kan oppstå behov for rømning. Krav til rømningsveier er gitt i forskrift om tekniske krav til byggverk (byggteknisk forskrift). Parat redningsline er et redskap til rømning i tilfeller der man ønsker en sikkerhet og trygghet utover krav gitt i byggteknisk forskrift.

Parat redningsline leveres for nedfiringshøyde opp til 19 meter. Dette gir mulighet for nedfiring av høyder opp til 20 meter målt fra ankerfeste til bakkeplan.

Parat redningsline er kun tiltenkt bruk i nødsituasjoner, og er ikke konstruert som verneutstyr i yrkessammenheng eller for arbeidsposisjonering.

Parat redningsline er egnet til bruk av personer med en kroppsvekt mellom 30 og 120 kg.

Parat redningsline er konstruert slik at slyngen kan heises opp og det kan gjøres flere nedfiringer, men etter bruk må utstyret undersøkes for skader og slitasje før man pakker det pent sammen igjen. Ved tegn på avvik bør redningslinen byttes ut.

Vi har følgende produkter knyttet til løsningen:

7 meter redningsline = Kr. 2.730 ink. mva
13 meter redningsline = Kr. 2.900 ink. mva
19 meter redningsline = Kr. 3.100 ink. mva
Monteringskrok universal = Kr. 256 ink. mva
Barnesele til redningsline = Kr. 319 ink. mva

Rull til toppen